Verksamhet

SKOGENS KONUNG

Trädfällning/Sektionsfällning/Beskärning

 

 

•Trädfällning

•Sektionsfällning

•Beskärning

•Avancerad trädfällning

•Bortforsling

•Stubbfräsning

 

 

 

•Fruktträdsbeskärning

•Häckklippning

•Gräsklippning

•Plantering

 

 

•Snöröjning