Prislista

SKOGENS KONUNG

Trädfällning/Sektionsfällning/Beskärning

 

 

Prislista och villkor- Gäller från 1 September 2018 tillsvidare

 

Faktura

 

Tjänst Pris Husarbete/RUT Pris Kund

 

Trädfällning ( Kostnadsfri offert) Offert JA

Fruktträds beskärning 700 kr/timme JA 350 kr/timme

Kronstabilisering Offert JA

2 arborister, klättring timtid 1600 kr/timme JA

 

25% moms tillkommer till samtliga priser i denna prislista.

 

 

Grundavgift är 350 kr och inkluderar framkörning och servicebil med verktyg inom 3 mils radie från Haninge.

Grundavgiften täcker inte övrigt material som kunden önskar såsom planterings jord,mossmedel med mera utan dessa debiteras separat.

Grundavgiften är enligt skatteverkets definition EJ avdragsgill som husarbete.

 

Husarbete/ RUT

 

Vissa tjänster som erbjuds ger rätt till reducerad debitering enligt skatteverkets regler för husarbete.

Kunden är själv ansvarig för att förvissa sig om gällande skatteregler.

Information finns att få på skatteverket.se

Vid utförande av husarbete faktureras kunden enligt skatteverketsdefinition fakturamodellen, vilket innebär att den del av arbete som Skogens Konung anser är husarbete enbart faktureras kunden med halva beloppet.

Vartefter Skogens Konung erhåller resterande del från skatteverket.

Om Skogens Konung nekas ersättning från skatteverket för utfört arbete är kunden oavsett anledning härtill skyldig att ersättta Skogens Konung för komplett fordran för utfört arbete.

Kund ansvarar själv för att denne har husarbete kvar att utnyttja. Skulle husarbete inte godkännas faktureras kund resterande belopp samt 500 :- extra i försenings och fakturerings avgift.